Uddanner fremtidens ledere i Forsvaret

Forsvarsakademiet leverer internationalt anerkendt forskning i militærets rolle i nutidige og fremtidige konflikter. Forskningen fokuserer på de militære kerneområder; militære operationer, militær ledelse og militær strategi. Som en del af kerneområderne indgår også militærhistorie, krigsteori, krigens love samt forskning i kulturelle forholds betydning for militær planlægning og operationer. 

Kunde

Forsvarsakademiet uddanner fremtidens ledere i Forsvaret. Deres uddannelser er forankret i den militære profession inden for både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt de elementer, der går på tværs af de tre værn. 

Eksponering

Billederne kan ses i al Forsvarsakademiet interne og eksterne kommunikationsmaterie. Både på deres hjemmeside og andet trygt materiale.

Fotografisk fortælling

Billederne illustrerer hverdagen og stemningen i forsvarsakademiet. En hverdag, der består af samarbejde og  diversitet mellem civile og militære medarbejdere, studerende og forskere.  

  • Grå Facebook ikon
  • Grå LinkedIn ikon
  • Grå Instagram Icon
  • Grå YouTube ikon

Norddahl & Co    l    Mellemleddet 10, 2500 Valby   l    +45 20 92 32 32